Проявіть свою громадську позицію –

долучайтеся до Ради з питань внутрішньо переміщених осіб!

Одеська районна державна (військова) адміністрація продовжує формування ради, яка допоможе актуалізувати потреби внутрішньо переміщених осіб та більш ефективно розв’язувати їхні проблеми.

Запрошуємо до співпраці внутрішньо переміщених осіб з проактивною громадянською позицією, щоб ефективніше захищати права та інтереси ВПО в Одеському районі.

Щоб стати частиною Ради, необхідно подати:

заяву у довільній формі із обов’язковим зазначенням відомостей про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (за наявності технічної можливості), або листа громадського об’єднання щодо включення до складу Ради представника громадського об’єднання;

документ про освіту (за наявності);

мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради: бажання працювати на громадських засадах, інформація щодо активної участі у громадській діяльності, наявність особистих досягнень або реалізованих проектів у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, за наявності надати посилання на джерела інформації щодо таких проєктів, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Ради.

Строк подання – до 12 липня 2024 року.

Електронна скринька для подання документів в електронному вигляді: uszn.odrda@gmail.com із зазначенням теми листа «Рада ВПО». Вкажіть свій номер телефону та адресу електронної пошти.

Детальніше про утворення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб✅️

Урядом України 4 серпня 2023 року прийнято постанову № 812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб».

Рада з питань внутрішньо переміщених осіб при районній державній адміністрації (далі — Рада) є консультативно-дорадчим органом при районній державній адміністрації, який утворюється на підставі розпорядження голови (начальника) районної державної (військової) адміністрації для участі у реалізації регіональної політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції.

Склад Ради утворюється у кількості 18 осіб, з яких чисельність представників органу, при якому утворено Раду, становить шість осіб, внутрішньо переміщених осіб — дев’ять осіб та представників громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, — три особи.

До складу Ради входять:

за посадою працівники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, служби у справах дітей, охорони здоров’я, освіти і науки, житлово-комунального господарства, економічного розвитку;

внутрішньо переміщені особи, місцем фактичного проживання яких згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є адміністративно-територіальна одиниця, яка є адресою останнього задекларованого/зареєстрованого місця проживання внутрішньо переміщеної особи, на юрисдикцію якої поширюються повноваження органу, при якому утворено Раду, в тому числі які є представниками суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи.

по одному представнику від громадських об’єднань, в статуті яких визначено, що їх діяльність спрямована на забезпечення та захист прав внутрішньо переміщених осіб і реалізацію проектів у межах адміністративно- територіальної одиниці, на юрисдикцію якої поширюються повноваження органу, при якому утворено Раду.

Перейти до вмісту