Завдання та функції РВА

Основні завдання та функції

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про місцеві державні адміністрації

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій.
 
Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
    України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного
    розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних
    народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами
    повноважень.   

*Повну версію Закону можна знайти на сайті Верховної Ради України (www.rada.kiev.ua)

Перейти до вмісту