Щорічне оцінювання результатів службової діяльності

Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри. Таке оцінювання проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної програми професійного розвитку, а також показників, визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладення).

Акти Уряду:

 Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів Українивід 23 серпня 2017 року № 640.

Розпорядження:

Методичні рекомендації:

Роз’яснення:

Перейти до вмісту